หลังจากเมื่อก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกจำนวน 39 สะพาน และ ห้ามลงอุโมงค์ ทั่วกรุงเทพฯ อีก 6 แห่ง ทำให้ชาว 2 ล้อหลายคนเกิดความไม่พอใจจึงมีการออกมา รณรงค์ให้ชาว2 ล้อ ขี่ตามกฏจราจร ด้วยการขี่ชิดซ้าย และ ไม่ขึ้นสะพานและลงอุโมงค์ เพื่อจะให้สะท้อนว่า กฏข้อบังคับดังกล่าไม่เอื้อต่อสภาพการจารจรที่เป็นจริง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. กลุ่มจักรยานยนต์ในนามกลุ่มปลดแอกชาวสองล้อ ได้รวมตัวกันที่ปั๊ม ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. เพื่อจัดกิจกรรม ” ขี่รถตามกฏจราจร สะท้อนความเป็นจริง ” ด้วยการขับรถจักรยานยนต์ชิดซ้าย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาว่าเมื่อจักรยานยนต์ขับชิดซ้ายตลอดจะทำให้เกิดปัญหารถติด และต้องการให้แก้กฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้สร้างเลนบนสะพานและอุโมงค์สำหรับให้จักรยานยนต์วิ่งโดยเฉพาะ

ภาพจาก กลุ่มปลดแอกชาวสองล้อ