เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 บนโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของเหล่าบรรดาประชาชนประเทศกัมพูชาออกมาถ่ายภาพขณะถือป้ายที่เขียนว่า ” การแสดงโขนไม่ใช่ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยแต่เป็นของประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว” เนื่องจากจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้ส่ง รายชื่อ โขน ให้ยูเนสโกขึ้นเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เนื่องจากโขนเป็นการแสดงที่มีความโดดเด่น ชัดเจนและแสดงถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่สมบูรณ์

โดยหลังจากภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมาก โดยส่วนหนึ่งเห็นว่า โขน คือศิลปะที่ถือเป็นการถ่ายทอดมานานเป็นภูมิปัญญาของชนชาติ เมื่อก่อนไม่ได้มีการแบ่งแยกชัดเจน ซึ่งวัฒนธรรมแถบภูมิภาคนี้ก็คล้าย ๆ กัน แต่ไทยพัฒนาจนสวยงาม อ่อนช้อย ทุกกระเบียดนิ้ว ตอนนี้จะบอกว่าเป็นของกัมพูชา มันใช่เหรอ ?

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments