ปลุกเสกลูกเทพ วัดบัวขวัญ

จากกรณีที่มีกระแสหนาแน่นที่มีชาวบ้านมา ปลุกเสกลูกเทพ ที่ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระอาจารย์วินัย ฐิตปญฺโญ พระลูกวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ได้ให้สัมภาษณ์เกียวกับการนิยมเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพ และคนที่นำมา ปลุกเสกลูกเทพ ที่วัด เนื่องจากมีความศรัทธาและเชื่อถือในเรื่องโชคลาภ

ถาม : การ ปลุกเสกลูกเทพ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

ตอบ :ไม่มีขั้นตอน มีแต่เมตตา เป็นพระก็ต้องมีเมตตาถาม

ปลุกเสกลูกเทพ วัดบัวขวัญ ไม่ผิดวินัยสงฆ์

 

ถาม : การ ปลุกเสกลูกเทพ ผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ไหม?

ตอบ : ไม่ผิดหลอกลูก ไม่ผิดอย่างยิ่ง ไม่อย่างนั้น การเจิมรถ การเจิมบ้าน ก็ผิดหมด เราใช้คำว่า เมตตารักษาศรัทธาโยม ณ ขณะนี้เราเป็นทุกข์กันอยู่มา เหมือนคนหิวโหย ถ้าเราจะแสดงธรรมอะไร เราก็ต้องกินให้อิ่มก่อน ให้เข้าใจก่อน พระต้องมีเมตตาลูก ใช้คำว่าเมตตาก่อน ขึ้นหน้าเลย หัวใจของพระต้องมีเมตตา ถ้าพระไม่มีเมตตาเป็นพระไม่ได้ อย่าว่าใครหลง ใครงมงาย ก็ไม่ใช่ลูก

แต่ถ้าให้หลวงพ่อพูดนะ คนงมงายดีกว่าคนหลง นะลูก เช่น หลงลาภ หลงยศ หลงตัวเองว่าตัวเองพูดรู้แล้ว ชอบไปติเตียนคนอื่นแต่ไม่เคยสำรวจตัวเอง บุคคลนั้นเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดลูก จะว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ดี คนห่มผ้าเหลืองคนผู้นั้น น่ากลัวที่สุด ไปสร้างกระแสให้มากขึ้น เข้าใจไหม แต่ไม่เข้าใจพุทธศาสนา ไม่เข้าใจพระบ้างองค์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ว่าท่านกำลังทำอะไร เรารู้เจตนาท่านแล้วหรือยัง จึงพูดอย่างนั้น ประกาศอย่างนั้น เพื่ออะไรกัน เพื่อโปรโมทตัวเองหรืออย่างไร แต่หลวงพ่อไม่เคยโปรโมทตัวเองโยมมาเอง หลวงพ่อก็ให้ความเมตตา คำว่า เมตตาเข้าใจไหม ค้ำจุนโลก ถ้าพระองค์ใดคิดว่าหลวงพ่อผิดวินัย มาคุยกับหลวงพ่อนี้ แต่ก่อนเราคุยกัน ต้องเอาหลักธรรมด้านปฏิบัติก่อน ไม่ใช่แค่พูด แค่พูดใครก็พูดได้แต่ปฏิบัติได้หรือยังที่พูดอย่างนั้น เราเห็นแล้วหรือยัง ถ้าเราเห็นเราก็ต้องพูดเป็นกลาง พุทธะสอน มัชฌิมาปฏิปทา การที่พูดเป็นกลางไม่กระทบผู้อื่นผู้ใดให้เขาเป็นทุกข์

ปลุกเสกลูกเทพ วัดบัวขวัญ

ถาม : พระอาจารย์จะมีวิธีการแนะนำสำหรับผู้ที่เคารพหรือมี ความเชื่อเกี่ยวกับลูกเทพ อย่างไร
ตอบ : ต้องมีศรัทธาก่อน ต้องเกิดศรัทธาก่อน ในพุทธศาสนาก่อน ธรรมมะปฏิบัติจะไม่สอนใครง่ายๆ ลูกเข้าใจไหม

ปลุกเสกลูกเทพ วัดบัวขวัญ

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments