วันนี้ต้องยอมรับว่าเกม โปเกมอน โก (Pogamon Go) มีบทบาทมากในสังคมไทยประเทศอื่นๆทั่วโลก นับตั้งแต่วันที่เปิดให้เริ่มเล่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2016 ได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกเราได้เห็นผู้คนเดินก้มหน้าเพื่อตามล่าหาตัวการ์ตูน ปิกาจู ในเกม โปเกมอน โก กันอย่างวุ่นวายในบางสถานที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ แลนด์มาร์คที่สำคัญของโลกซึ่งเดิมนั้นเต็มไปด้วยผู้คน เช่น นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย แต่ในวันนี้เรากลับเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมประหลาด บางคนก็ก้มหน้าตาจ้องมองที่หน้าจอโทรศัพท์ของตนเอง บางคนก็เดินวนเวียนราวกับหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นี่คือปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมซึ่งสามารถสร้างให้ตัวละครเสมือน หรือ ตัวการ์ตูน ปิกาจู ในเกมให้สามารถเข้ามาอยู่ร่วมกับผู้คน และส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับสังคมด้านอื่นๆในวงกว้างอีกด้วย

ข่าวปรากฏการณ์เกม โปเกมอน โก (Pogamon Go) ในทั่วโลกทำให้สังคมเริ่มออกมาตั้งข้อสงสัยกับผลกระทบของเกมในครั้งนี้ เช่น มีปรากฏการณ์ในการปล้นรวมถึงการฆ่าเพื่อแย่งชิงตัว ปิกาจู ในเกม นอกจากนี้ยังมีผู้คนบางคนอาจถึงขั้นลาออกจากงานเพื่อตามล่าหาตัว ปิกาจู อีกด้วย ร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ที่ทำธุรกิจเพื่อรองรับลูกค้าของตนกลับต้องเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์เพียงแค่ตามล่าหาตัว ปิกาจู โดยไม่ใช้บริการแต่อย่างใด ทำให้ธุรกิจต้องประสบกับภาวะขาดทุน อีกทั้งยังมีการทำร้ายเพื่อแย่งชิงตัว ปิกาจู ส่งผลให้คนที่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเดิมเกิดความหวาดระแวง นี่คือตัวอย่างเบื้องต้นของผลกระทบของปรากฏการณ์ โปเกมอน โก (Pogamon Go)

มีปรากฏการณ์ในการปล้นรวมถึงการฆ่าเพื่อแย่งชิงตัว ปิกาจู ในเกม นอกจากนี้ยังมีผู้คนบางคนอาจถึงขั้นลาออกจากงานเพื่อตามล่าหาตัว ปิกาจู อีกด้วย

ผลกระทบของปรากฏการณ์ โปเกมอน โก (Pogamon Go) ในระดับประเทศ

ผลกระทบของปรากฏการณ์ โปเกมอน โก (Pogamon Go) ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลในประเทศต่างๆ ซึ่งบางส่วนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบของปรากฏการณ์นี้ว่าจะส่งผลถึงความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้าง ขณะนี้ในประเทศอิหร่าน ได้มีการสั่งห้ามและจำกัดการใช้งานแอปพลิเคชั่น โปเกมอน โก (Pogamon Go) เพราะมีความกังวลในด้านความปลอดภัยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลอิหร่านเนื่องจากณขณะนี้ประเทศอิหร่าน นั้นเดิมก็ประสบปัญหาด้านต่างๆมากมาย ซึ่งทางรัฐบาลเกรงว่าผู้ที่ไม่หวังดีอาจจะใช้ช่องทางของเกมนี้คือก่อความวุ่นวายด้วย

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments