หลังจากที่ฟิลิปปินส์ มีเหตุจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ 2019 เนื่องจากปัญหาภัยก่อการร้ายภายในประเทศจากลุ่ม ISIS ทำให้เกิดโศกนาฏกรรม มีผู้เสียชีวิตนับแสนราย

โดยทางฟิลิปปินส์เองได้นำงบประมาณไปใช้เกี่ยวกับการปราบปรามก่อการร้าย จนทำให้ส่งผลกระทบต่องบส่วนของการจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ 2019 นั่นเอง และเมื่อถูกถามว่าใครจะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทน พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

“ถ้าฟิลิปปินส์ถอนตัวจริง ถ้ายึดตามเกณฑ์แล้ว ต้องให้สิทธิ์ชาติต่อไปเรียงตามตัวอักษาและยื่นเสนอมาก่อน มองแก้วกัมพูชา มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพต่อจากฟิลิปปินส์อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีใครพร้อมไทยก็ต้องรับจัดอยู่แล้ว เพราะเป็นประเทศที่ริเริ่มจัดซีเกมส์”

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments