จากกรณีที่ประเทศฝรั่งเศส ในกรุงปารีส ถูกโจมตีซึ่งมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 พ.ย. (ตามเวลาท้องถิ่น) ทำให้ทาง Facebook ได้ออกแอพพลิเคชั่น เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ ให้มีลายธงชาติประเทศฝรั่งเศส เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้กำลังใจประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในประเทศไทยก็ได้มีการใช้เป็นจำนวนมาก จนทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าทำไมตอนที่ประเทศไทยเกิดเหตุระเบิดที่ ราชประสงค์ ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเหมือนกัน ทำไมทาง Facebook ถึงไม่ออก แอพพลิเคชั่น เป็นรูปธงชาติไทยบ้าง
ทำให้เฟซบุ๊ก คุณพฤฒิพล ประชุมผล เจ้าของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า ประเทศไทยมีกฏหมายการใช้ธงชาติไทย “ไม่ใช่เลยครับ!

แต่เป็นเพราะประเทศไทยเรามีกฎหมายการใช้ธงชาติ และมีข้อห้ามสำคัญอยู่ในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ หมวดที่ ๑๐ มาตรา ๕๓ วรรค ๑ ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า “ห้ามประดิษฐ์รูปตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใดในผืนธงรูปจำลองของธง หรือในแถบสีธง” ส่วนโทษก็คือ “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และ FACEBOOK เขามีทีมกฎหมาย เขาทราบดีครับ เพียงแต่คนไทยหลายท่านไม่ทราบ … และที่สำคัญ! กฎ ระเบียบเรื่องการใช้ธงชาติแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไป ดังนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบหรืออ้างอิงว่าประเทศนี้ทำได้แต่ทำไมประเทศไทยเราทำไม่ได้ … “เปรียบกันไม่ได้ครับ””