ทางแยก
เหตุการณ์อุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ที่กำลังเลี้ยวซ้ายถูกชนด้วยรถทางตรงที่วิ่งที่มาจากทางด้านขวา, ผู้ขับขี่ที่กำลังเลี้ยวขวาถูกชนโดยรถที่วิ่งมาจากทางตรงทางด้านซ้าย จาก 2 กรณีนี้ถือว่าคันที่เลี้ยวเป็นฝ่ายผิดเพราะไม่ยอมให้รถทางตรงไปก่อน ตามสิทธิ์การใช้ทาง

ทางแยก
หากทั้ง 2 คันมาถึง ทางแยก พร้อมกัน รถทางซ้ายจะมีสิทธิ์ใช้ทางก่อนเสมอ ส่วนกรณีสำหรับรถที่กำลังมาทางตรงทั้ง 2 ฝ่าย แต่ถ้ามีฝ่ายใดเลี้ยว ต้องหยุดให้รถทางตรงไปก่อน เพราะรถที่อยู่ทางตรงเขาอยู่บนทางของตัวเอง จึงมีสิทธิ์การใช้ทางมากกว่ารถที่กำลังเลี้ยว

ทางแยก
กรณีรถ 2 คัน วิ่งจากเลนตรงข้ามกัน แต่ต้องเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกัน เกิดอุบัติเหตุชนกัน รถที่เลี้ยวข้ามถนนมาจะมีสิทธิ์ไป่ก่อน จากข้อยกเว้น กรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกัน รถ เลี้ยวซ้ายให้ทางแก่ รถ ที่อยู่ทางขวาไปก่อน เนื้องจาก รถ ที่จะเลี้ยวทางซ้าย มีจังหวะเลี้ยวได้มากกว่า จึงควรให้โอกาสแก่ รถ ฝั่งตรงข้ามไปก่อน เพราะถ้า รถ ทางขวาหยุดรอ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการกีดขวางเส้นทางการจราจร

ทางแยก
อุบัติเหตุส่วนมากมักเกิดขึ้นบริเวณ ทางแยก และเกิดขึ้นภายใน 2-3 วินาที ก่อนที่ไฟจราจรจะเปลี่ยนสี เมื่อผู้ขับขี่จอดบริเวณ ทางแยก และสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว ผู้ขับขี่ยังไม่ควรออกรถได้ทันที ผู้ขับขี่ต่องรอจนกว่า รถยนต์ ที่ผ่านทางแยกผ่านไปหมดแล้ว เนื่องจาก รถยนต์ ที่กำลังแล่นอยู่บน ทางแยก เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ทาง และก่อนออกรถ ผู้ขับขี่ควรตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าไม่มี รถยนต์ อยู่บนทางแยก จึงจะขับออกไปโดยไม่คาดเดาไปเองว่า ไม่มี รถยนต์ คันอื่นสวนมาเมื่อทางของตนเป็นไฟเขียว

ทางแยก
การที่ไม่ทราบ หรือ ไม่เคารพสิทธิ์ในการใช้ทาอง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หลายอย่าง ในการขับรถควรตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เพื่องหลักเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
– เมื่อขับขี่ยานพาหนะตัดกับยานพาหนะคันอื่น ใครมีสิทธิ์ในการใช้ทาง หรือใครมีสิทธิ์ไปก่อน
– หากว่าไม่ทราบชัดเจนว่า ใครมีสิทธิ์ในการใช้ทาง ผู้ขับขี่ควรจะชะลอความเร็วก่อน จนกว่าจะแน่ใจว่าใครมีสิทธิ์ในการใช้ทางก่อน
– หากขับขี่มาถึงทางแยกที่ไม่มีป้าย หรือไฟควบคุม ผู้ขับขี่ควรต้องไม่ควรคาดเดาไปเองว่า ผู้ขับขี่คนอื่นๆ จะหยุดให้เราไปก่อน ดังนั้นผู้ขับขี่ควรใช้เท้าแตะเบรคไว้ และเตรียมหยุดเมื่อถึงเวลา
– ผู้ขับขี่ต้องไม่ยืนกรานที่จะใช้สิทธิ์ในทางของตน แต่ให้ขับขี่อย่างระมัดระวัง และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุบัติเหตุร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น
– แม้ว่าผู้ขับขี่จะทราบอย่างชัดเจนว่า ใครมีสิทธิ์ในการใช้ทาง ผู้ขับขี่ควรจะคำนึงว่าผู้ขับขี่คนอื่นอาจไม่ทราบ หรือไม่เคารพสิทธิ์ในการใช้ทาง

ที่มา ทูเดย์อินชัวร์ เว็บไซต์ผู้นำด้าน ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ ตัวแทนประกันภัยทุกประเภท ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ และ ประกันภัยทรัพย์สิน

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments