หน้ากากอนามัย

 

หน้ากากอนามัย หลายคนอาจไม่ทราบว่าวิธีการใส่ที่ถูกต้อง โดย หน้ากากอนามัย จะมี 2 ด้าน ด้านที่เป็นสีขาวจะเป็นด้านแผ่นกรอง

วิธีใช้ที่ถูกต้องคือ

ถ้าเราไม่ได้ป่วยแต่ใส่เพื่อ ป้องกันเชื้อโรคจากผู้อื่นระบาดมาสู่ตน ให้พลิก หน้ากากอนามัย ด้านสีเขียวอ่อนไว้นอก แต่ถ้าตนเองเป็นผู้ป่วยเสียเอง ให้กลับเอา ด้านสีขาวออกไว้ด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจากตัวผู้ป่วย แพร่กระจายออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

เรียนรู้ไว้ไม่เสียหลาย เชื้อโรคที่มองไม่เห็นมันคอยหาจังหวะอยู่

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments