รู้ให้จริงเรื่อง ประกันภัยรถยนต์

รู้เรื่อง ประกันภัยรถยนต์ ต้องรู้ให้จริง

ทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณมีความรู้เรื่องต่างๆดีแค่ไหน? จากหลากหลายกรณีกับข่าวอุบัติเหตุต่างๆในแต่ละวันที่เกิดเป็นข่าวในสื่อ คุณสามารถตัดสินว่าผู้ใดเป็นฝ่ายผิด หรือใครจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไร หรือคุณมีความเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นข้อถกเถียงอย่างไร? ดังนั้น เราจึงต้องมีความรู้จริงจึงจะสามารถตัดสินเหตุการณ์รวมถึงการให้ความเห็นที่ถูกต้อง วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ดีๆจากผู้ที่มีความรู้จริงด้าน ประกันภัยรถยนต์ จากสำนักงาน ทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท ตัวแทนประกันภัยรถยนต์ที่มีชื่อเสียงและมียอดขายอันดับต้นๆของประเทศ ได้ให้ความรู้เรื่อง ประกันภัยรถยนต์ และ พรบ. ไว้เป็นความรู้ ดังนี้

พรบ. หรือ ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ

พรบ. หรือ ชื่อเต็มคือ “ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่กฎหมายบังคับให้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยานพาหนะที่จดทะเบียนกับ กรมการขนส่งทางบก ทุกคันต้องมีเพื่อให้ความคุ้มครองตัวบุคคลผู้ขับขี่ และ คู่กรณี เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และต้องติดในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ หาก พรบ. ขาดต่อ หรือไม่มี ตามกฏหมายมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท และ บริษัทประกันภัย หรือตัวแทนที่ไม่รับทำ พ.ร.บ. ก็ต้องถูกปรับ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท ปัจจุบันผู้ใช้รถทุกคันสามารถติดต่อขอซื้อพรบ. และต่อทะเบียนรถยนต์พร้อมกันได้ที่ ขนส่งฯทุกจังหวัด

ประกันภัยรถยนต์ หรือ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ แบบประกันประเภท

ประกันภัยรถยนต์ แบบประกันประเภท นั้นจัดอยู่ในกลุ่มประกันภาคสมัครใจ กฎหมายไม่ได้บังคับแต่ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้เพื่อประกันภัยตามความเสี่ยงของตน มีหลายแบบซึ่งแบ่งตามความคุ้มครองแตกต่างกันไป เช่น ประกันภัยชั้น1 ประกันภัย2พลัส ประกันภัย3พลัส และ ประกันภัยชั้น 3  ซึ่งประกันภัยแบบประเภท มีรายละเอียดและความคุ้มครอง ต่างกันดังนี้

รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1

ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด

 • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
 • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
 • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
 • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
 • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
 • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส หรือ ที่เรียกงายๆว่า ประกันภัย 2 + เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับ ประกันภัยชั้น 1 มากที่สุด โดยประกันภัยนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น

 • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน (เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น)
 • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
 • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
 • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
 • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
 • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส หรือที่เรียกว่า ประกันภัย 3 + เป็นประกันภัยรถยนต์คล้ายคลึงกับ ประกันภัย 2 พลัส  แต่จะลดทอนความคุ้มครองจาก ประกันภัย 2 พลัส ลงบางหมวด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด

 • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน (เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น)
 • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
 • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
 • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
 • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
 • วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ

 • คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
 • ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
 • ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
 • ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
 • ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
 • วงเงินประกันตัว (ขึ้นอยู่กับแพกเก็จประกันภัยที่เลือกซื้อ)

ติดต่อสอบถามข้อมูล ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทชั้นนำได้กว่า 25 บริษัท ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส และ ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ที่ ทูเดย์อินชัวร์  โทร (086)431-9603 (086)4319-606

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments