ยาสีฟัน
หลังจากที่มีการแชร์ ข้อมูลของแถบสีที่ปลายหลอด ยาสีฟัน กันแพร่หลายมากในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ตามข้อมูลที่ถูกแชร์ได้ระบุความหมายของแถบสีแต่ละสีเอาไว้ แถบสีเขียว หมายถึง ผลิตภัณฑ์นั้นทำจากธรรมชาติ, แถบสีน้ำเงิน ทำจากสารเคมี+ธรรมชาติ เป็นต้น

แต่ไม่ว่าแถบสีเหล่านั้นจะระบุความหมายว่าผลิตภัณฑ์ทำมาจากอะไรก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ผิดทั้งสิ้น เพราะความจริงแล้วแถบสีที่ปลายหลอด ยาสีฟัน เหล่านั้นเป็นเพียง “ตัวระบุตำแหน่ง (Marker)” สำหรับกระบวนการพิมพ์ ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า “Eye-Mark” หรือ “Eey Spot” ซึ่งแถบสีที่ว่านี้จะช่วยทำให้ตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ สามารถจับตำแหน่งตำแหน่งระบุพิกัดของสิ่งที่จะพิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้กระบวนการพิมพ์ถูกต้องมากขึ้น รู้ตำแหน่งการพิมพ์ด้านหน้า และด้านหลังได้แม่นยำ อีกทั้งยังสามารถช่วยในกระบวนการหยิบจับ ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ตรงตำแหน่งเดิมทุกครั้ง

สีที่จะถูกใช้สกรีนบนปลายหลอดต่างๆเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะใช้อิงกับสีที่สกรีนบนหน้าหลอดและสีต้องตัดกันกับหลอดเพื่อให้หลอดมีจุดศูนย์กลาง ดังนั้นแถบสีที่ปรากฏจึงไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบหรือสารประกอบในผลิตภัณฑ์ และอาจจะเป็นแถบสีอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวอ้างก็ได้

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments