มาดู ภาพลวงตา ที่เหล่าศิลปินทั่วโลกได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ที่ภาพลวงตา หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า Optical illusion ซึ่งหมายถึง ภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อหลอกตาให้มองเห็นและให้สมองหรือประสาทการรับรู้ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง ส่วนใหญ่ภาพลวงตา จะมีผลต่อการรับรู้ผิดพลาดเกี่ยวกับรูปทรง ขนาด และสี ใน เนื่องจากตาของคนเรานั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับสมองเพียงแต่แค่อาศัยการแปลความจากสมองเท่านั้นเอง ทำให้คนเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงเสมอไปและสามารถถูกหลอกได้ง่าย

ภาลวงตา ลวงโลก คนตากผ้า

มาดูภาพลวงตา แกะ

มาดูภาพลวงตา บ้าน

มาดูภาพลวงตา ห้องนอน

ภาลวงตา ลวงโลก รถกลับหัว

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments