ประกันสังคม ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 1 ก.ค. นี้

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ประกันสังคม ได้พิจารณาเพิ่มวงเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้มากกว่า 600 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน โดยได้พิจารณาข้อเรียกร้องจาก เครือข่ายผู้ ประกันสังคม คนทำงาน(คปค.) เครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุขและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นและความสามารถในการจ่ายของกองทุนประกันสังคม แต่คาดว่าจะสามารถเพิ่มได้มากกว่า 600 บาทต่อปี โดยอาจจะได้ข้อสรุปและเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ดสปส.)ในเดือนกรกฎาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อเรียกร้องเรื่องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนนั้น เบื้องต้น ประกันสังคม จะให้มีการนำร่องใช้สิทธิด้านทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินภายใต้วงเงินปีละ 600 บาทใน 30 หน่วยรักษาทั่วประเทศแบ่งเป็นกรุงเทพฯ 12 หน่วยและที่เหลืออีก 18 หน่วยกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น สมุทรปราการ เชียงใหม่ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments