สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2560 แก่ปวงชนชาวไทย เป็นบัตรสีชมพู มีภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ อันหมายถึง ปีระกา ซึ่งเป็นปีนักษัตร พร้อมลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” ทั้งนี้ยังได้พระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย ระบุข้อความดังนี้

ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา – ไก่
ไก่แก้วขันขับพ้น    ราตรี 
สุริยะเปล่งแสงสี       แจ่มจ้า
วันใหม่ศกใหม่มี      ความสุข
การกิจเก่งก้าวหน้า  ก่อเกื้อล้วนกุศล

สมเด็จพระเทพฯ
ทั้งนี้ เมื่อครั้งปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2559 เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูปลิงพร้อมข้อความอวยพรดังนี้

สวัสดีปีวอก พ.ศ.๒๕๕๙
คติพจน์ “กินกล้วยดีกว่า” ปี
วอกลิงวิ่งคล่องว่องไวนัก
มองดูแล้วน่ารักเป็นนักหนา
ชอบกินกล้วยเป็นประโยชน์แก่กายา
มากินกล้วยกันดีกว่าเหมือนวานร
ปีใหม่จงมีสุขเพิ่มเติมวรรณะ
อายุพละดีสุดดุจสิงขร

สมเด็จพระเทพฯ

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments