โรงอีดำอีแดง

ดร.ธานี โชติกคาม สาธารณสุข อ.ตะพานหิน พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป จันทร์สิงห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต้องทำการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหลังพบเด็กนักเรียนในพื้นที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว 11 ราย และพบกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายอีกกว่า 121 ราย

สำหรับ โรคอีดำอีแดง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง พบมากในเด็กอายุ 5-15 ปี เป็นโรคติดต่อไม่รุนแรง และสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนก

สำหรับอาการของโรคนี้จะเริ่มด้วยการ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีไข้ จากนั้นจะมีผื่นแดงขึ้นตามลำตัว หน้าอก แขนขา ลักษณะเป็นเม็ดหยาบ ๆ คล้ายกับกระดาษทราย ก่อนจะลอกเป็นขุย โรคอีดำอีแดง ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง และไม่อันตราย แต่ติดต่อกันได้ทางจากการไอ หรือจาม

ส่วนการดูแลผู้ป่วยที่เป็นไข้อีดำอีแดง เมื่อมีไข้ ให้เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น และรับประทานยาลดไข้ แต่หากมีไข้สูง เกิน 7 วัน คลื่นไส้ อาเจียน ให้นำตัวส่งโรงพยาบาล เนื่องจากเด็กอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก หรือ โรคปอดบวมได้

สำหรับการรักษา แพทย์จะให้รับประทานยา เพนนิซิลิน วี (Penicillin V) ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน แม้ว่าอาการอาจทุเลาลงภายใน 3-4 วัน แต่ก็ต้องรับประทานยาให้ครบ เพื่อให้โรคหายขาด ส่วนการป้องกัน ก็คือ การอยู่ห่างจากผู้ป่วย รักษาความสะอาดในการรับประทานอาหาร ด้วยหลักกินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments