ปอ ทฤษฎี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 18.55 น. ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการออกมาชี้แจงความคืบหน้าอาการป่วยโรคไข้เลือดออกของพระเอกหนุ่ม ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ฉบับที่ 9 จากที่โรงพยาบาลได้ออกมาแจ้งความคืบหน้า อาการของหนุ่ม ปอ ทฤษฎี ว่าความดันเลือดต่ำเป็นระยะ การตอบสนองม่านตาคงที่ การทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันยังคงเดิม ก็สรุปได้ว่าอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และยังต้องได้รับการเฝ้าระวังใน CCU อย่างต่อเนื่อง

 

ปอ ทฤษฎี

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments