ข้าวปลอม

จากเหตุที่ชาวบ้าน บ้านป่าหัด ออกมาเตือนภัยด้วยการเผาทดสอบข้าวที่คาดว่าจะเป็น ข้าวปลอม ปรากฏว่า ข้าวไหม้มีกลิ่นเหม็น

เมื่อวานนี้ นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ได้ตรวจสอบข้าวสารที่ต้องสงสัยว่าเป็นข้าวปลอม ซึ่งจากการตรวจเบื้องต้นพบว่า สภาพถุงกระสอบที่ใช้บรรจุข้าวสารเป็นการเลียนแบบยี่ห้อที่ชาวบ้านนิยมซื้อรับประทาน ซึ่งเป็นโลโก้รูปไก่และตัวอักษรภาษาจีนแต่มีสีที่อ่อนกว่า

สำหรับเมล็ดข้าวในกระสอบ หากดูด้วยตาเปล่าจะพบว่า ข้าวที่รถนำมาเร่ขาย จะเป็นข้าวขาวที่มีลักษณะจุดเล็กขาวๆในตัวเม็ดข้าว ซึ่งเรียกว่า ข้าวท้องไข่ หรือ ข้าวท้องปลาซิว เกิดจากข้าวขาดน้ำในช่วงออกรวง และมีการนำมาทดสอบเผา ซึ่งพบว่า มีการไหม้เหมือนกัน แต่กลิ่นต่างกันเนื่องจากเป็นข้าวคนละชนิด ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเป็นข้าวคุณภาพต่ำ และมีการปลอมปนผสมข้าวเหนียวบางส่วน

ผลการตรวจในห้องปฏิบัติการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์ กิจชัยเจิรญ และ อาจารย์ สุทธิดา ปัญญาอินทร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำข้าวที่สงสัยว่าเป็นข้าวปลอม ตรวจสอบลักษณะกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลึกมีลักษณะเป็นเหลี่ยม แท่งแหลม แตกต่างจากกลุ่มข้าวสารอื่นๆ ที่จะมีลักษณะจับตัวเป็นแท่งมน ซึ่งหากต้องการผลที่ชัดเจน ต้องทำการตรวจอะมิโลส ซึ่งหากเป็นข้าวสารปลอม หรือ มีสิ่งปลอมปน ค่าอะมิโลสจะต่ำมาก

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments