กองประกวด มิสแกรนด์สระแก้ว 2559 ได้ออกมาประกาศแต่งตั้งตำแหน่ง มิสแกรนด์สระแก้ว 2559 แทนน้องเบลล์ เมทิกา ลือพักตรา เนื่องจากปีนี้ทางบริษัท เดนทิสแอทเพลย์ จำกัด ได้รับสิทธิ์การจัดประกวด มิสแกรนด์สระแก้ว ประจำปี 2559 จากกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล โดยคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล เพื่อค้นหาสาวงามตัวแทนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2559 และดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สระแก้ว เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่เนื่องด้วย นางสาวเมทิกา ลือพักตรา ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สระแก้ว 2559 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์สระแก้ว 2559ได้

ดังนั้น กองประกวด มิสแกรนด์สระแก้ว 2559 จึงเห็นสมควรให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 มิสแกรนด์สระแก้ว ซึ่งได้แก่ นางสาวนนทิชา ฉัตรทอง เข้ารับตำแหน่ง มิสแกรนด์สระแก้ว แทนที่ตำแหน่งเดิมที่ว่างลง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง มิสแกรนด์สระแก้ว 2559 สืบต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.เป็นต้นไป

กองประกวดสั่งปลด น้องเบล เมทิกา ออกจากตำแหน่ง มิสแกรนด์สระแก้ว

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments