เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ออกประกาศแต่งตั้ง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสัญญา สุเรนทรานนท์ เลขาธิการองคมนตรี ได้มีหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ทำเนียบองคมนตรี ที่ รล 006.2/25182 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรีว่า พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีได้ ดังนั้น คณะองคมนตรี จึงเลือกนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานองคมนตรีชั่วคราวไปก่อน

ทั้งนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรณีเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นไปพลางก่อน แทน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นั้น เป็นไปตามข้อกฎหมาย และการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อความดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เนื่องจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งแสดงว่าคณะองคมนตรีได้มีการประชุมคัดเลือกประธานองคมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว มิเช่นนั้นกรมประชาสัมพันธ์คงไม่กล้านำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ