ก่อนจะถึงช่วงวันหยุดยาว เช้านี้ที่ จังหวัดหนองคาย  มีชาวบ้าน และชาวลาว รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดหนองคาย ได้แห่ไปชมความงาม อีกทั้งยังถ่ายรูปกับ ทุ่งดอกทานตะวัน ของเทศบาล ตำบล หาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งห่างจากตัวเมืองหนองคาย ประมาณ 11 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณ ที่ปลูก ดอกทานตะวัน ไว้หลายหมื่นต้น บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ที่อยู่ติดที่เทศบาล ต.หาดคำ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกทานตะวันกำลังเบ่งบานเต็มที่และสวยงามมากอีกด้วย ผู้คนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงพากันเดินทางมาเที่ยวที่นี่ เพราะที่นี่ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม เหมือนกับหลายๆแห่ง จึงเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางเพื่อมาชมความงามของดอกทานตะวัน

            ซึ่งทั้งนี้ นายชัยโรจน์ ฐิรศิริชวเลิศ นายกเทศมนตรี ต.หาดคำ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนและเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้นำชุมชน และชาวตำบลหาดคำ ได้มองเห็นว่า พื้นที่ตำบลหาดคำ เป็นพื้นที่ที่เหมาะในการทำการเกษตร ประกอบกับพื้นที่ที่ ปลูกดอกทานตะวัน ขณะนี้ เจ้าของที่ไม่ได้ทำการเกษตรและได้อนุเคราะห์ที่ให้กับเทศบาลได้ทำประโยชน์ จึงได้ระดมความคิดกันจนได้มติปลูกดอกทานตะวัน เพราะส่วนใหญ่จะมีการปลูกกันในพื้นที่ภาคกลาง ในภาคอีสานยังไม่มีหรือมีน้อย โดยใช้เวลาว่างจากการทำงานปกติมาช่วยกันปลูกดอกทานตะวัน ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้และสาธิตการปลูกดอกทานตะวัน เหตุที่ปลูกในฤดูร้อน เนื่องจากพื้นที่ที่ปลูกไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้น เหมาะกับการปลูกดอกทานตะวันที่ปลูกไม่เกิน 60 วันจะออกดอกสมบูรณ์

   โดยได้เริ่มปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ ก็มาให้ดอกในต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดี โดยจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมทุ่งทานตะวันเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นในทุกวัน ถ้าได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จากประชาชน ทางเทศบาลนั้นก็จะเพิ่มการดำเนินโครงการปลูกดอกทานตะวัน ขึ้นอีก เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลหาดคำ