ไม่อายเหรอคะ?? ภาพผู้โดยสารมักง่ายแย่งผู้พิการใช้ลิฟต์

อย่างนี้ก็ได้ด้วย ภาพผู้โดยสารคนกรุงฯจำนวนมากแย่งกันเข้าลิฟต์ที่ทำไว้สำหรับผู้พิการ เมื่อวันที่ 8...

Read More