ทำเอาบรรดาโชว์เฟอร์แท็กซี่ ที่คิดไม่ซื่อต้องสะดุ้งไปตามๆกัน เมื่อทางห่างดังอย่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ติดตั้งประกาศ”ข้อปฏิบัติของผู้ขับแท็กซี่” ตามข้อบังคับกรมการขนส่งทางบก พร้อมกับติดประกาศหมายเลขทะเบียนแท็กซี่ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยระบุว่าห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร และให้คิดค่าบริการตามมิเตอร์ หากฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ และหากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584

เซ็นทรัลเวิลด์

แต่สิ่งที่ทำให้บรรดารถแท็กซี่ที่ตั้งใจจะกระทำผิดต้องมีเสียว เมื่อทางห้างได้ทำป้ายประกาศหมายเลขทะเบียนแท็กซี่ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประจำเดือนก.พ.2560 โดยมีจำนวนมากถึง 50 คัน แบ่งเป็นไม่กดมิเตอร์ 29 คัน ปฏิเสธผู้โดยสาร 20 คัน และทิ้งผู้โดยสาร 1 คัน พร้อมกับแจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจน

เซ็นทรัลเวิลด์

งานนี้แท็กซี่คันไหนจะทำผิดควรต้องกลับใจ

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments