บริษัท ไปรษณีย์ไทย แจ้งเตือนผู้ใช้บริการอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ กรณีแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจากไปรษณีย์ไทยแจ้งไปยังผู้ใช้บริการว่ามีพัสดุตกค้าง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยเรียกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อนำพัสดุออกจากที่ทำการไปรษณีย์

ล่าสุด พบผู้ใช้บริการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างขอข้อมูลส่วนตัวและเรียกเก็บเงินในการนาพัสดุออกจากที่ทาการไปรษณีย์หลายราย ไปรษณีย์ไทย จึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นตัวแทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย ใช้โทรศัพท์ในการหลอกลวงให้โอนเงิน เพื่อนำพัสดุออกจากที่ทำการไปรษณีย์

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ไม่มีนโยบายการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อนำพัสดุออกจากที่ทาการไปรษณีย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพัสดุระหว่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน

 ด่วน !!! ไปรษณีย์ไทย แจ้งเตือนระวังถูกแอบอ้างให้โอนเงินค่าพัสดุ

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments