เมื่อวานนี้ (16 พฤษภาคม 2560 ) อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ได้กล่าวถึงการตรวจสอบ กระทะโคเรียคิง ในเบื้องต้นว่าได้ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้คำในโฆษณา ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่ากระทะทำมาจากหินอ่อนจริงๆ ซึ่ง รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำ กระทะโคเรียคิง ไปตรวจสอบดูชั้นเคลือบของกระทะ ก็ได้พบว่า ไม่ใช่กระทะหินอ่อนตามที่โฆษณาไว้ แต่เป็นเพียงอะลูมิเนียม อัลลอย หรือ อะลูมิเนียมบวกกับเหล็ก เคลือบตัวกระทะเอาไว้  ซึ่งไม่ต่างกับกระทะเคลือบเทฟลอน ที่ทำให้อาหารไม่ติดกระทะนั่นเอง โดยจะเคลือบหลายชั้นและจะทำลวดลายให้คล้ายกับหินอ่อน

กระทะโคเรียคิง ไม่มีสารตามที่ประกาศไว้

ทั้งนี้ รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ยังได้กล่าวเพิ่มอีกด้วยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ให้ 3หน่วยงานนำกระทะไปตรวจอย่างละเอียด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจเรื่องการเคลือบของตัวกระทะ ซึ่งผลออกมาเเล้ว เหมือนกับข้างต้นที่ได้ระบุไว้ ทางศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบเรื่องการทนไฟ และ กรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจสอบว่ามีสารพิษปนเปื้อนหรือไม่อย่างไร และเมื่อได้ผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้ว สคบ. ก็จะออกมาชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้ง

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อสันที่ 15 พฤษภาคม 60 รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี ม.เกษตรศาสตร์ รวมถึง เอ็มเทค และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไปตรวจสอบ กระทะโคเรียคิง โดยได้ข้อสรุปและได้ส่งผลตรวจให้กับ สคบ. ระบุว่า 1.เนื้อกระทะทำมาจากอะลูมิเนียมเสริมเหล็ก 2.เนื้อกระทะเคลือบด้วยพอลิเมอร์ และ 3.ตรวจสอบดูชั้นเคลือบของกระทะ พบว่าไม่ได้มี 8 ชั้น แต่ยังไม่ระบุว่ามีมากกว่าหรือน้อยกว่า 8 ชั้น และไม่พบหินอ่อนในชั้นเคลือบกระทะด้วย

และหลังจากนี้นั้น สคบ. จะรอผลตรวจสอบ กระทะโคเรียคิง ของ เอ็มเทค ที่ไปตรวจสอบเรื่องของมาตรฐาน ความร้อนของกระทะว่ารองรับ อุณหภูมิถึง 400 องศาเซลเซียสหรือไม่ รวมไปถึงความคงทนของวัสดุอีกด้วย และผลตรวจของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่จะตรวจสอบเรื่องความเป็นพิษและสารปนเปื้อน และเมื่อได้ผลสรุปจากทั้ง 3 หน่วยงานก็จะชี้แจงอีกครั้ง

และเมื่อย้อนดูในโฆษณาของ กระทะโคเรียคิง ได้ประกาศไว้ในโฆษณาตัวดังกล่าวว่า กระทะนั้นใช้นวัตรกรรม 8 ชั้น ประกอบด้วยหินอ่อนเงิน หินอ่อนทอง พร้อมด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ โค้ตติ้ง ป้องกันแบคทีเรีย พร้อมระบุว่าเมื่อนำไปปรุงอาหาร ทำอาหารไม่ติดกระทะ โดยกระทะ 15,000 บาท แต่หากซื้อผ่านรายการส่งเสริมการขายจะเหลือเพียง 3,000 บาท และซื้อ 1 ใบ แถมอีก 1 ใบไปเลย

 


ภาพ ข่าว : khaosod

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments