โดยก่อนหน้านี้ มีข่าวหนาหูเกี่ยวกับการให้ บริการของรถแท็กซี่ และ รถขนส่งสาธารณะ  ทำให้เกิดเป็นกระแสวิจารณ์เป็นอย่างมาก ในโลกออนไลน์ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนหลายฝ่ายได้รับผลกระทบ โดยล่าสุด นายกตู่ (นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. )พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีการกล่าวในช่วงหนึ่งของรายการว่า เรื่องแท๊กซี่ รถขนส่งสาธารณะ ควรเร่งปรังปรุงตัวเองนะครับ มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายกับผู้บริการ ขอให้ทำด้วยใจ ด้วยหน้าที่ ด้วยอาชีพ อันสุจริต อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความรับผิดชอบ และมีน้ำใจต่อกันครับ

ทั้งนี้ “ทุกคน” บนถนน มีส่วนรับผิดชอบ ในความปลอดภัย ซึ่งกันและกัน นะครับ หลังสงกรานต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้หารือกันอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ว่าจะปรับมาตรการอย่างไร ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง จะมีห้วงเวลาอย่างไร ให้ประชาชนได้มีโอกาสปรับตัว ปรับวิถีการเดินทางบนท้องถนน ซึ่งรัฐบาลจะเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง ต่อไป ผมขอให้ทุกคนเดินทางไป – กลับ โดยสวัสดิภาพ ใช้ความระมัดระวัง มีสติ คิดถึงคนที่อยู่ที่บ้าน และ มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ทุกคน รวมทั้ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ทั้งพลเรือน – ตำรวจ – ทหาร – และอาสาสมัคร ที่เสียสละความสุขส่วนตน และ อุทิศเวลาทำงานเพื่อส่วนรวม รวมทั้ง ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย ครับ     หลังจากนี้รายได้ของ แท็กซี่  และ รถขนส่งสาธารณะ  ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำ การปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็คงต้องรีบปรับปรุงตัวกันหน่อยแล้ว ก่อนที่ประชาชนจะไม่ใช้บริการถ้ายังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านนายกที่ได้ให้ไว้

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments