Wen Wang นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพแห่งสถาบัน MIT เปิดเผยว่าพวกเขาได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวเองให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของร่างกาย โดยพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่นเชื้อจุลินทรีย์ได้รับความร้อน มันจะมีขนาดที่เล็กลง แต่หากอยู่ในที่มีอุณหภูมิความเย็น หรือความชื้นเชื้อจุลินทรีย์จะขยายใหญ่ขึ้น นักวิจัยจึงอาศัยรูปแบบการปรับตัวของเชื้อจุลินทรีย์ และอุณหภูมิภายในร่างกายของมนุษย์ พัฒนา “Living Cell Shirt” เสื้อที่ปรับเปลี่ยนตัวเองตามอุณหภูมิของร่างกาย

 สุดอึ้ง ! เสื้อ Living Cell เสื้อผ้าที่ทำปฏิกิริยากับเหงื่อ เพื่อเปิดช่องระบายอากาศ

 สุดอึ้ง ! เสื้อ Living Cell เสื้อผ้าที่ทำปฏิกิริยากับเหงื่อ เพื่อเปิดช่องระบายอากาศ

ทั้งนี้ นักวิจัยได้ทดลองสร้างต้นแบบของ Living Cell Shirt ขึ้นมาจากผ้าชนิดหนึ่ง หลังจากนั้นตัดผ้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยม เพื่อให้สามารถพับหรือโค้งงอได้อย่างอิสระ ส่วนที่โค้งงอจะถูกเคลือบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ หลังเสร็จสิ้นการทดลองนักวิจัยพบว่า เนื้อผ้าปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามอุณหภูมิของร่างกาย กล่าวคือเมื่อร่างกายร้อนจนมีเหงื่อไหลออกมา ผ้าจะเปิดตัวออกเพื่อระบายความร้อน หลังจากร่างกายเย็นลงผ้าก็จะปิดตัวตามปกติ

แต่อย่างไรแล้วนักวิจัยยังคงทำการทดลองต่อไป จนกว่าจะมั่นใจว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสมกับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ คาดการณ์ว่า Living Cell Shirt จะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้ากีฬา ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

สนับสนุนเนื้อหา ภาพ ข่าว  : SpokeDark.TV

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments