รองอธิบดีกรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ในฐานะ โฆษกกรมศุลกากร ได้กล่าวว่า กรณีปัญหา กระทะโคเรียคิง เคลือบ 8 ชั้น นั้นเป็นความผิดการพิจารณาโทษ ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการหลอกลวงลูกค้า โดยแสดงราคาสูงเกินจริง และการกระทำลักษณะดังกล่าวมานั้นเกิดขึ้นในรายการทีวีหลายแห่งอีกด้วยเช่นกัน แต่ผู้นำเข้าสินค้าสำแดงนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง โดยได้รับการยกเว้นภาษี ตามพันธะเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี และยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นมีการสำแดงนำเข้ากระทะจากเกาหลีสูงมาก อีกหลายแสนใบต่อปี แนวทางการทำตลาด แลกแจกแถมหลายรูปแบบ จึงต้องระมัดระวังการวื้อสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทเอกชนผู้จัดรายการทีวีรายหนึ่งสำแดงนำเข้ากระทะอลูมิเนียมเคลือบหินอ่อน พร้อมหม้ออลูมิเนียม ตะหลิว ด้ามจับพลาสติก และสินค้าอื่น ๆ พิกัดอัตราศุลกากรถูกต้อง (พิกัด 7615.10.90) ตั้งแต่ช่วงปี 2558 แต่ได้รับการยกเว้นอากรตามพันธสัญญาสิทธิพิเศษทางภาษีอาเซียน-เกาหลี แต่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 โดยปี 2558 สำแดงนำเข้ากระทะ 123,430 ชิ้น มูลค่านำเข้า 35.33 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 286 บาทต่อชิ้น จากนั้นปี 2559 สำแดงนำเข้ากระทะอลูมิเนียมเคลือบหินอ่อน 853,350 ชิ้น ราคาเฉลี่ย 310 บาทต่อชิ้น มูลค่านำเข้า 181 ล้านบาท จากนั้นเพียง 4 เดือนแรกของปี 2560 ได้สำแดงนำเข้ากระทะอลูมิเนียมเคลือบหินอ่อน 351,220 ชิ้น ราคาเฉลี่ย 318 บาทต่อชิ้น มูลค่านำเข้า 111.81 ล้านบาท นับว่าเพียง 4 เดือนแรกของปี 2560 มูลค่านำเข้าขยายตัวถึง 1.2 เท่า ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6

กระทะโคเรียคิง

กระทะโคเรียคิง

กระทะโคเรียคิง

ภาพ ข่าว : สำนักข่าวไทย

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments