ในหลวง พระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ 2 เหยื่อ เบนซ์ชนฟอร์ด
จากกรณีอุบัติเหตุรถ เบนซ์ชนฟอร์ด จนเป็นเหตุให้ไฟลุกท่วมรถทำให้ 2 นักศึกษาปริญญาโท ถูกย่างสด บริเวณถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ศพของนายกฤษณะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดยาวบน อ.ขลุง จ.จันทบุรี กำหนดพระราชทานเพลิงศพในเวลา 15.00 น.ส่วนศพของน.ส.ธันฐภัทร์ ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทวีการะอนันต์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กำหนดพระราชทานเพลิงศพในเวลา 16.00 น.ทั้งนี้ ขอเชิญนิสิตมจร.หลักสูตรดังกล่าวและมิตรสหายร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพทั้งสองคน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 2นิสืต และในนามของหลักสูตรและครอบครัวของ นายกฤษณะ ถาวร และ น.ส.ธันฐภัทร์ ฮ้อแสงชัย นิสิตปริญญาโท คณะพุทธศาสน์ สาขาวิชาสันติศึกษาของมจร.ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ แก่ทั้งสองคน ในวันที่ 19 มีนาคมนี้

ในหลวง พระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ 2 เหยื่อ เบนซ์ชนฟอร์ด

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments