ห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษา

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือกรณีที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติร่วมกันด้วยว่า ให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ใกล้ สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตรรวมไปถึงการเลี้ยงรับรองผู้บริหารในสถาบันที่เคยมีการเสริฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี ไวน์ เป็นต้น ก็จะไม่มีโดยเด็ดขาด นั้น ทปอ.เห็นด้วยอย่างยิ่ง

แต่เนื่องจาก สถานศึกษา ไม่มีอำนาจไปดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต ดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด และไม่ใช่แค่เพียงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น อยากให้สั่งห้ามไปถึงร้านคาราโอเกะ สนุกเกอร์ พนันบอล โคโยตี้ด้วย

ขณะเดียวกันอยากเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองร่วมกันรณรงค์เป็นภาคีเครือข่ายไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ สถานศึกษา เพื่อสร้างให้เยาวชนเป็นคนดี และห่างไกลจากอบายมุข

” การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียง 300 เมตร ผมว่าไม่น่ากระทบมาก เพราะ สถานศึกษา หลายแห่งพบว่า ร้านขายเหล้าหลายร้านไม่ได้อยู่แค่ในรัศมีดังกล่าว แต่ไกลกว่านี้ด้วยซ้ำ เพียงแต่ใน กทม. ความหนาแน่นของประชากรมาก พื้นที่จำกัด จึงครอบคลุมพื้นที่ไม่มาก แต่ในต่างจังหวัดอาจได้มากขึ้นเป็นกิโลเมตรด้วยซ้ำ ดังนั้น ร่างกฎหมายนี้ที่กำหนดควบคุมเพียง 300 เมตรรอบสถานศึกษาทั่วราชอาณาจักรไทย จึงไม่น่าเป็นปัญหากับร้านค้ามากนัก ที่สำคัญร้านค้าใหม่ๆ จะได้ทราบด้วยว่าควรเปิดร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในระยะเท่าไร น่าจะดีกว่า ต้องมาเสี่ยงเปิดและต้องมาปิดร้าน หาร้านใหม่ ซึ่งสิ้นเปลือง ” นพ.สมาน กล่าว

ด้านศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กล่าวว่า เรื่องสำคัญที่มีการพูดคุยกันอีกเรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาเรื่องปฏิทินปีการศึกษา2559เกี่ยวกับการปิดเปิดภาคเรียนให้มีความสอดคล้องกับประเทศอาเซียนหลังมีการประกาศใช้ในช่วงปี2557 2559 เพื่อให้เป็นสากล แต่หากมีปัญหาที่ ทปอ.มองว่ามีผลกระทบมากกว่าผลที่ได้สามารถปรับแก้ไขได้ไม่ตายตัว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข ปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments