ในวันนี้ที่ 18 มีนาคม 2560 นั้น สวนดุสิตโพลของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการเปิดเผยข้อมูล  ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในจำนวน 1,279 คน ช่วงระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ต่อความพึงพอใจ กับการบริหารบ้านเมือง ของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่29 ของประเทศ  ทั้งเรื่องของสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ รวมไปถึงสภาพทางสังคม

ซึ่งได้มีการพบว่าภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 นั้น  ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 7.37 คะแนน โดยจะแยกเป็นเรื่องที่รัฐบาลดำเนินการ  พร้อมทั้งยังสร้างความประทับใจ ทำให้ประชาชนมีความสุขคือการปราบทุจริตเรื่องของคอรัปชั่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 82.17  ในเรื่องการดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ไม่มีการชุมนุมนั้น ร้อยละ 81.70 ส่วนในเรื่องของการลดราคาพลังงาน ขึ้นเงินเดือน ช่วยเหลือคนจน พร้อมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายร้อยละ 68.33  ด้านแง่ของการทำงานอย่างเด็ดขาด ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาได้รวดเร็วร้อยละ 66.22  พร้อมยังมีความตั้งใจในการทำงาน เร่งแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้นร้อยละ 59.50

ในส่วนของเรื่องที่รัฐบาลนั้นเองได้สร้างความหงุดหงิด ไม่สบายใจให้กับประชาชน ก็พบว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ค่าครองชีพสูง สินค้าแพงร้อยละ 79.98  ความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณโครงการต่างๆ ตรวจสอบไม่ได้ร้อยละ 74.12 การจำกัดสิทธิเสรีภาพ การแสดงออกทางการเมืองร้อยละ 68.65 ในเรื่องการการดำเนินคดีต่างๆ ล่าช้า โดยเฉพาะคดีที่สังคมให้ความสนใจร้อยละ 67.55  ส่วนของการสร้างความปรองดองที่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรร้อยละ 55.90

ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนอยากบอกกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนร้อยละ 76.94  และดำเนินการกับคดีความต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐานร้อยละ 73.34  เรื่องของการบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ร้อยละ69.90  และการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ร้อยละ 67.08 และสุดท้ายขอเป็นกำลังใจ และตั้งใจทำงานต่อไป ร้อยละ 62.55

รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ในสายตาประชาชน ณ วันนี้

ขอบคุณภาพข้อมูลจาก : เว็บไซต์ สวนดุสิตโพล

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments