ชาวบ้านประหลาดใจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือก ฮิโนกิแลนด์ เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 10 สถานที่ทางวัฒนธรรมที่ต้องไป

ประเด็นเนื่องจากกระแสคัดค้านจากชาวเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วยเพราะ “ฮิโนกิแลนด์” ไม่ได้สะท้อนรากเหง้าของวัฒนธรรมล้านนาอย่างแท้จริง ป ไม่มีความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อีกทั้ง  “ฮิโนกิแลนด์”  ยังเป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อการท่องเที่ยวและไม่ได้ส่งเสริมและสะท้อนถึงวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ล้านนา จึงเชื่อว่ากระทรวงวัฒนธรรมประกาศ “ฮิโนกิแลนด์” เป็นหนึ่งในรายชื่อเพราะอยากจะส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวมากกว่า

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเสือก ฮิโนกิแลนด์

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเสือก แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายให้คัดเลือกสุดยอดงานต้านวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ รณรงค์ให้มีการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

  1. ดอยตุง จังหวัดเขียงราย
  2. ฮิโนกิแลนด์ จังหวัดเขียงใหม่
  3. จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราขสีมา
  4. ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี
  5. สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
  6. หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
  7. วู๊ดแลนด์ เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม
  8. เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
  9. สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร
  10. ภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต

ฮิโนกิแลนด์ คืออะไร?? เป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่น ก่อสร้างเลียนแบบหมู่บ้านโบราณ และ ปราสาทญี่ปุ่น ซึ่งโครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คนไทยได้มาท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น

ซึ่ง นายอนิรุต จึงประเสริฐยิ่ง เจ้าของ ฮิโนกิแลนด์ ได้ยกแบบจำลองมาจากประเทศญี่ปุ่น ทำจากไม้หอมจริง และมีการจัดทำที่นอนจากไม้หอมฮิโนกินั้น เพื่อช่วยสร้างงานให้กับชุมชนที่มีชาวบ้านร่วมโครงการ 1,200 ครัวเรือนใน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ให้มีอาชีพ ซึ่งในโครงการอยู่บนพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต และ ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง ขนาดสูงกว่า 4 ชั้น ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศภูเขาและธรรมชาติ นายอนิรุต เจ้าของโครงการกล่าวว่า วัตถุประสงค์เขาตั้งใจสร้างเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากอและยังช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้าน 1,200 ครอบครัวให้มีรายได้ช่วยตัวเองโดยให้ทำหมอน ที่นอนไม้หอม ส่วนเนื่องประเด็นที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยกให้เป็นสถานที่ควรมาท่องเที่ยวนั้น คงคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมิตรประเทศที่สามารถมาดู ส่วนตัวไม่คิดว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทย แต่เป็นวัฒนธรรมของอาเซียนที่ควรมาเที่ยวมากกว่า

ภาพบรรยากาศใน ฮิโนกิแลนด์

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments