วันนี้ (12 พฤษภาคม 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ใน พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2560 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตามเสด็จด้วย ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง

สำหรับพระโคแรกนาที่เข้าพิธีพระราชพิธี คือ พระโคเพิ่ม และ พระโคพูล ซึ่งผลเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งได้ผ้า 5 คืบ พยากรร์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลสมบูรณ์และผลาหาร สังสาหาร จะมีความอุดมสมบูรณ์ดี

ในขณะที่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวดพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ หญ้า ปรากฏว่า กินข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกรทั่วประเทศ ที่พัฒนางานด้านการเกษตร ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ได้มีการพระรานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์แห่งชาติ แก่เกษตรกรดีเด่นประจำปี 2560 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันนี้เป็นวัน เกษตรกรประจำปีอีกด้วย หลังเสร็จพิธี ได้มีประชาชนจำนวนมากกรูเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์อีกด้วย

ภาพ ข่าว : khaosod , thaipbs

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments