น่าจะไม่ไหวอีกราย สำหรับบริษัทสปริงนิวส์ เพราะมีข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ว่า สปริงนิวส์ ขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่อง 19 กับ กสทช แล้วทั้งที่อายุใบอนุญาตฯ ยีงคงเหลืออายุอีกเกือบ 10 ปี

หลังจากที่ “เจ๊ติ๋ม” “ทีวีพูล” หรือ นางพันธุ์ทิพา ศกุนต์ไชย ชนะคดีฟ้องร้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และมีคำพิพากษาให้ กสทช.คืนเงินกว่า 1,500ล้าน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมาจากเหตุไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทีวีดิจิตอล ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจจะเป็นเหตุให้บริษัททีวีดิจิตอลที่ยังออกอากาศอยู่หาช่องทางคืนใบอนุญาตฯ ซึ่งวานนี้ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ในฐานะบริษัทแม่ของ บริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชั่น หรือช่องทีวีดิจิตอล สปริงนิวส์ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) สปริงนิวส์ หมายเลข 19 ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.70 ล้านบาท ได้แก่ เงินสดรับจาก กสทช. 730.10 ล้านบาท และค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 ที่สปริงนิวส์ไม่ต้องชำระ 219.60 ล้านบาท โดยจะยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตในวันนี้ (10 พ.ค.)

เจ๊ติ๋มทีวีพูล หรือ นางพันธุ์ทิพา ศกุนต์ไชย ชนะคดีฟ้องร้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาทีวีดิจิตอล

ซึ่งสำหรับผู้ชมยังจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะสปริงนิวส์จะยังคงออกอากาศต่อไปจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ และกำหนดวันยุติการให้บริการจาก กสทช. ก่อนจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่บริษัทฯ ภายใน 60 วัน หลังจากที่มีประกาศเรื่องการจ่ายค่าชดเชยให้กับบริษัททีวีดิจิตอลตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2562 รวมถึงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ลงวันที่ 2 พ.ค. 2562

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments