สำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศให้สถานที่ราชการ และ หน่วยงานของรัฐ ลดธงครึ่งเสา ให้ข้าราชการ และ พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ แต่งกายด้วยชุดดำเพื่อไว้อาลัย พล.อ.เปรม เป็นเวลา 21 วัน

จากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม ความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดง ความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

  1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน
  2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน

 

อ่านข่าวก่อนหน้านี้ ข่าวด่วน!! พล.อ.เปรม ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว

#เปรมติณสูลานนท์, #ประธานองค์มนตรี, #เสียชีวิต, #ประกาศไว้ทุกข์

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments