เพิ่มมาตรการกระตุ้น การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ออกคำสั่งนายทะเบียน ลดเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ร้อยละ 5-10 กับ รถยนต์ ที่ติดตั้งกล้อง CCTV

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชน และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำนักงาน คปภ. จึงได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ สำหรับ รถยนต์ ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับ รถยนต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ รถยนต์ ที่ติดตั้งกล้อง CCTV ได้รับส่วนลดจากเบี้ย ประกันภัย สำหรับการทำ รถยนต์ ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก และกรุงเทพมหานครยังได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการขาดวินัยจราจร และไม่เคารพกฎหมายของผู้ขับขี่ ซึ่งการสร้างวินัยจราจร และป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น นอกจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ทำให้หลายภาคส่วนมีความห่วงใย และมีข้อเสนอแนะว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถ มีส่วนสำคัญในการตรวจสอบวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงการกระทำความผิด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจรแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จึงได้หารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคธุรกิจ ประกันภัย โดยมีข้อสรุปว่า เห็นควรใช้มาตรการด้าน ประกันภัย ช่วยจูงใจให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ใน รถยนต์ มากขึ้น เพื่อให้ผู้ขับขี่ รถยนต์ มีความระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากผู้ขับขี่มีแนวโน้มที่จะกังวลว่า มีกล้องที่ติดตั้งอยู่กับ รถยนต์ คันอื่นบนท้องถนนบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ทำให้การขับขี่ รถยนต์ ทุกครั้ง ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และคาดว่าสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนลงได้ นอกจากนี้หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องติด รถยนต์ ยังสามารถช่วยให้ บริษัท ประกันภัย จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประกันภัย

ทั้งนี้ การออกคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว ผู้ใช้ รถยนต์ ที่ติดตั้งกล้อง CCTV จะได้รับส่วนลดจากเบี้ย ประกันภัย สำหรับการทำ รถยนต์ ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 ของเบี้ย ประกันภัย สุทธิ โดยผู้เอา ประกันภัย ต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับ รถยนต์ คันเอา ประกันภัย ในเวลาทำสัญญา ประกันภัย และต้องติดตั้งไว้ตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัย ด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ดังนั้นผู้เอา ประกันภัย รายใหม่ หรือรายเก่าที่ทำ หรือต่ออายุสัญญา ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จะได้รับส่วนลดเบี้ย ประกันภัย โดยส่วนลดดังกล่าว ผู้เอา ประกันภัย สามารถดูได้ในช่องส่วนลดอื่นๆ ที่หน้าตารางกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ในกรณีที่ผู้เอา ประกันภัย ติดกล้อง และทำสัญญา ประกันภัย เมื่อคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ไม่ได้รับส่วนลดเบี้ย ประกันภัย ผู้เอา ประกันภัย สามารถขอส่วนลดเบี้ย ประกันภัย กับบริษัทได้ในภายหลัง ทั้งนี้ผู้เอา ประกันภัย ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้กับ รถยนต์ ตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัย ซึ่งหากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

“สำนักงานคปภ. มีความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการทำ ประกันภัย ที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ซึ่งสำนักงาน คปภ. พร้อมรณรงค์ และสนับสนุนให้บริษัท ประกันภัย มีการแข่งขัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ให้เหมาะสมกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนผู้เอา ประกันภัย ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำ ประกันภัย และเข้าถึงระบบการ ประกันภัย อย่างทั่วถึง”

ที่มา ทูเดย์อินชัวร์

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments