ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกแถลงการณ์สั่งปิดเมือง เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโคโรนา ไวรัส หรือ โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชากรในทุกประเทศทั่วโลก หวังประสบผลสำเร็จเป็น บุรีรัมย์โมเดล

จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวทะลุกว่า 100 รายทำให้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศนโยบายปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 โดยหวังว่าจะประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบจังหวัดนำร่อง หรือ บุรีรัมย์โมเดล

โดยคำแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรค COMD – 19 ทั่วโลก โดยมีผู้ ติดเชื้อทั่วโลก จำนวน 146 , 280 ราย มีอาการรุนแรง 6 , 082 ราย เสียชีวิต 5 , 441 ราย ( ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563 ) สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ สะสม 144 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ จะยัง ไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เข้มข้น เพื่อให้คนบุรีรัมย์ และผู้ที่จะ เข้ามาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นจึงมีมาตรการดังต่อไปนี้

1 . ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข

1.1 การคัดกรองใข้ ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผู้ ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ได้แก่ การคัดกรองไข้ที่สนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรมที่พัก และหมู่บ้านด้วย กิจกรรมนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม . เคาะประตูบ้าน

1.2 มีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่เข้ามาใน จังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป

2. หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค

2.1 ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่น ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ จัดงานประเพณี การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชา บวชเณรภาคฤดูร้อน งดตลาดนัด ตลาดเซราะกราว ตลาดคลองถม

หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและขออนุญาตต่อ นายอำเภอ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเข็มขั้น เช่น คัด กรองไข้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการใช้ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

2.2 สนับสนุนให้มีข้อนกลางส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้ร้านอาหาร จัดให้มีช้อนกลางส่วนบุคคลในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ ต้องมีถ้วยแบ่งน้ำจิ้มส่วน บุคคลสำหรับลูกชิ้นยืนกิน เป็นต้น

3. การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

3.1 ด้านการรักษา ได้มีการจัดหอผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้อง ความดันลบ ( Negative Pressure ) ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหากการ ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ได้มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ห้องแยก จำนวน 12 ห้อง Cohort ward ( หอผู้ป่วยรวมแยกโรค ) 20 เตียง , ICU สำหรับผู้ป่วยหนัก 3 เตียง ใน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และได้รับการสนันสนุนโรงแรม BRIC BOX ซึ่งสามารถจัดให้เป็น ห้องแยกระบบปิด จำนวนถึง 80 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสโมสร ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยยืนยัน การวินิจฉัยได้มากถึง 115 คน

3.2 ด้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ได้มีทีม หน่วยปฏิบัติการควบคุม โรคติดต่อ ( CDCU ) ระดับจังหวัด โดยมีแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการอบรม ระบาดวิทยา จำนวน 4 คน และมีทีม CDCU ระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งสามารถให้ความมั่น ในกับประชาชนชาวบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอบคลุมทุก พื้นที่ได้ทันเวลา และขอฝากการรณรงค์ที่สำคัญที่จะสามารถลดการแพร่กระจายโรคมายัง จังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยการขอความร่วมมือด้วยคำสำคัญนี้ “ รักพ่อห่วงแม่ทำได้ด้วยการ ไม่เดินทางสงกรานต์เพื่อหยุดโควิด19 ”

 

คำแถลงของนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าฯบุรีรัมย์  1

คำแถลงของนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าฯบุรีรัมย์  2

ในขณะที่สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของนายเนวิน ชิดชอบ ก็ได้ประกาศสนับสนุนพร้อมออกนโยบายห้ามแฟนบอลจับมือ-ถ่ายรูปกับนักเตะ ห้ามแฟนเข้าชมการฝึกซ้อม รวมถึงยังงดกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับนักเตะอีกด้วย

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments