หลังจากที่ชาวกรุงเทพฯต้องผจญภัยกับปัญหากับรถไฟฟ้า BTS ขัดข้องในช่วงอาทิตย์ สองอาทิตย์ที่ผ่านมา จนถึงขึ้นขู่ให้ทาง คสช. ยกเลิกสัมปทาน BTS ล่าสุดวันนี้รถไฟฟ้า BTS ได้แถลงมาตรการ บีทีเอส เยียวยาผู้โดยสาร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

หลังจากร้องขอการมานาน สำหรับปัญหาความบกพร่อง และความล่าช้าของรถไฟฟ้า BTS วันนี้บริษัทรถไฟฟ้า BTS ได้ออกมาแถลงข่าวถึงมาตรการ บีทีเอส เยียวยาผู้โดยสาร เพราะจากเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนกรุงเทพเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเผื่อเวลาตามที่ทางรถไฟฟ้าบีทีเอสแจ้งไว้แล้วก็ตาม แต่อย่างน้อยถ้าไม่ดีขึ้นก็คงต้องออกมาเรียกร้อง #ยกเลิกสัมปทานBTS กันอีกครั้งหนึ่ง

รถไฟฟ้า BTS การเยียวยา บัตรโดยสารเที่ยวเดียว บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน และ บัตรโดยสารประเภทเติมเที่ยว

  • บัตรโดยสารเที่ยวเดียว ให้นำกลับมาใช้ได้ภายใน 14 วัน และถ้าไม่ได้เดินทางสามารถ ขอคืนเงินได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  • บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน นำบัตรมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษได้จำนวน 3 เที่ยว (ครอบคลุมส่วนต่อขยาย โดยไม่ต้องชำระเพิ่ม)
  • บัตรโดยสารประเภทเติมเที่ยว นำบัตรมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษได้จำนวน 6 เที่ยว (ครอบคลุมส่วนต่อขยาย โดยไม่ต้องชำระเพิ่ม)

ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาติดต่อรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารสถานีบีทีเอสทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 กรกฎาคม 2561 และสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 45 วันนับจากวันที่มาเติมเที่ยวพิเศษ โดยจะมีอายุการใช้งานอีก 30 วันนับจากการครั้งแรกที่ใช้เที่ยวพิเศษเดินทาง

มาตรการที่ บีทีเอส เยียวยาผู้โดยสาร กรณีทำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย

มาตรการเยียวยาผู้โดยสาร  ของรถไฟฟ้า BTS กรณีทำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที

  • บัตรโดยสารเที่ยวเดียว ให้นำกลับมาใช้ได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกบัตร และถ้าไม่ได้เดินทางสามารถขอคืนเงินได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในวันเดียวกัน
  • บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงิน แต่ผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด
  • บัตรโดยสารประเภทเติมเที่ยว บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด และเพิ่มเที่ยวเดินทางพิเศษครอบคลุมส่วนต่อขยายให้จำนวน 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments