หลังจากที่นายกประยุทธ์ มีการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศเพื่อลดการสัมผัส แต่ดูเหมือนจะไม่สามารถลดผู้ติดเชื้อตามที่ต้องการ นายกฯไฟเขียวมาตรการเข้ม ห้ามขายเหล้าเบียร์ได้ ล่าสุดประกาศแล้วกว่า 10 จังหวัด

หลังจากที่ีรัฐบาลมีมาตรการลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยการประกาศเคอร์ฟิว ในช่วงเวลา 22:00-4:00 น. ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ทว่าการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ยังไม่เป็นตามเป้าหมาย เพราะยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังคงออกไปรวมตัวเพื่อเลี้ยงสังสรรค์ หรือมีการจับกลุ่มในเคหสถาน บ้านเรือน เพื่อดื่มสุรา โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ “เว้นระยะห่าง” หรือ Social Distancing ของรัฐบาล ดังนั้นผู้นำรัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงไฟเขียวให้เหล่าบรรดาผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศสามารถประกาศมาตรการที่เข้มข้นขึ้น โดยมีจังหวัดต่างๆประกาศสั่งให้งดขายสุราไปแล้วกว่า 10 จังหวัด รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร ดังนี้

 1. ระยอง ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-15 เม.ย.2563
 2. สุพรรณบุรี ตั้งแต่ 4 เม.ย.-30 เม.ย.2563
 3. สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-30 เม.ย.2563
 4. ลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 เม.ย.2563
 5. สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.-16 เม.ย.2563
 6. พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 7. บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-30 เม.ย.2563
 8. นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-30 เม.ย.2563
 9. มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.-30 เม.ย.2563
 10. สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-30 เม.ย.2563
 11. เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-20 เม.ย.2563
 12. กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-20 เม.ย.2563

ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments