ยูเอ็น (องค์การสหประชาชาติ) ออกมาเผยรายงานความสุขโลกประจำปี 2560 ของ โครงการเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสดีเอสเอ็น โดยจากการสำรวจ ของ 155 ประเทศจากทั่วโลกนั้น ก็พบว่า ประเทศนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีความสุข ที่สุดในโลก ซึ่งคว้าอันดับครองแชมป์เก่า อย่างประเทศเดนมาร์ก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย บ้านเรานั้น ก็ติดอยู่ที่ อันดับ 32 ทำให้มองออกเลยว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาเรื่องของบ้านเมืองด้านของความสุขในสังคมไทย เนื่องจากขยับขึ้นมา จากเดิม 1 อับดับจากเดิม

      โดย เอสดีเอสเอ็น นั้นเป็นโครงการความริเริ่มระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 2555 มีการทำจัดอันดับ ความสุขของประเทศต่างๆในโลก โดยพิจารณาจากปัจจัย ทั้งหมด 6 ประการ คือ ประการแรกคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต่อหัวประชากร  ประการที่2 ความคาดหมายการคงชีพอย่างมีคุณภาพ ประการที่3เสรีภาพ ประการที่ 4 ความเอื้ออาทร ประการที่ 5 การสนับสนุนทางสังคม
และสุดท้าย ประการที่6 คือ การปราศจากการคอร์รัปชันในภาครัฐหรือภาคธุรกิจเอกชน

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments