อุทยานราชภักดิ์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม เกิดเหตุชุนมุนวุ่นวายตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจาก อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน ได้ปิดปรับปรุงกระทันหัน ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่จะมีกลุ่มนักศึกษาเดินทางมา ก็คงเข้าไม่ได้ หากมาถึงก็คงอยู่ได้เพียงหน้าประตูทางเข้า โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของทหาร

พล.ต.สัญญาจันทร์สงวน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แจ้งปิดพื้นที่ภายใน อุทยานราชภักดิ์ ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติเนื่องจากอาจจะได้รับอันตราย เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ทันการส่งมอบส่งมอบงาน โดยมีทหารช่างและบริษัทผู้รับเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1–2 วัน

อุทยานราชภักดิ์

พร้อมทั้งยืนยันว่าการปิดพื้นที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาด้านมวลชนที่จะเข้ามาทำกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจากภายใน อุทยานราชภักดิ์ ถือเป็นพื้นที่สาธารณะเปิดได้ ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามากราบสักการบูชาสมเด็จพระบูรพกษัติย์ทั้ง 7 พระองค์ด้วยจิตศรัทธาและแสดงความจงรักภักดี ที่สำคัญภายใน อุทยานราชภักดิ์ ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่สร้างปัญหาความขัดแย้งใดๆ

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชม และไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุง เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บันทึกภาพบริเวณด้านนอกริมถนนเพชรเกษมได้

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments