เมื่อวานนี้ 14 มิถุนายน 60 ทางเว็บไซต์ว้อยซ์ทีวี ได้มีการเผยแพร่คลิป ดีเบตของนิสิตจุฬาฯ ในประเด็นการประกาศสิทธิใน การจัดกิจกรรมรับน้องของ สภานิสิตจุฬาฯ หลังจากที่ นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาลประธานสภานิสิตจุฬาฯ  แถลง ‘ คำประกาศสิทธิการรับน้องและห้องเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ‘

ซึ่งมีเนื้อหารณรงค์เชื้อเชิญให้แต่ละคณะรับน้องเป็นไปโดย เคารพสิทธิมนุษยชน , ทำกิจกรรมด้วยความสมัครใจ , มีความโปรงใสเรื่องเงิน , ไม่คุกคามน้อง , ห่วงสุขอนามัยของน้องไม่บริโภคภาชนะร่วมกัน , การรับน้องต้อสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวผ่านที่ประชุมสภานิสิตซึ่งประกอบด้วยตัวแทนนิสิตจากทุกคณะ

  ชมคลิปถกเดือด ! ดีเบตนิสิตจุฬาฯใน "ประเด็นการรับน้อง"

โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเป็นการตกลงร่วมกันและจะเเจ้งสิทธิวัฒนธรรมการรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยจุฬาฯ และจะมีการแจ้งสิทธินี้ให้นิสิตใหม่ทุกคนได้ทราบสิทธิของตัวเอง หลังจากนั้นได้มีการถกเถียงกันในประเด็นดังกล่าว โดยสมาชิกสภานิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ยืนยันว่าไม่ได้มีความรุนแรง และมีการปรับเปลี่ยนวิธีรับน้องเรื่อยมาในทุกปี

ในขณะที่อีกฝ่ายยืนยันในหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลักการตรวจสอบได้ รวมถึงหลักที่ต้องไม่ส้รางความรู้สึกบังคับให้น้องมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สำหรับการแถลงนี้ มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 60 เมื่อช่วงเวลา 18.30 น. ที่ ตึกจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 ห้องประชุม 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ชมคลิปถกเดือด ! ดีเบตนิสิตจุฬาฯใน "ประเด็นการรับน้อง"   ชมคลิปถกเดือด ! ดีเบตนิสิตจุฬาฯใน "ประเด็นการรับน้อง"
ชมคลิปถกเดือด ! ดีเบตนิสิตจุฬาฯใน "ประเด็นการรับน้อง"


ชมคลิปถกเดือด ! ดีเบตนิสิตจุฬาฯใน "ประเด็นการรับน้อง"

ชมคลิปถกเดือด ! ดีเบตนิสิตจุฬาฯใน "ประเด็นการรับน้อง"

ชมคลิปถกเดือด ! ดีเบตนิสิตจุฬาฯใน "ประเด็นการรับน้อง"

สนับสนุนภาพ ข่าว : Matichon Online , voicetv , สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SCCU

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments