กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยว่า ในช่วงเดือนนี้ (เมษายน)ไปตลอดจนถึงเดือนหน้า (พฤษภาคม) นั้น ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทย โดยเริ่มจากพื้นที่ใต้สุดของไทย ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 5 เมษายน นี้ ช่วงเวลา 12:19 น. และหลังจากนั้น ดวงอาทิตย์ก็จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ขึ้นไปทางเหนือ จนกระทั่งวันที่ 27 เมษายน เวลาประมาณ 12 : 16 น. ดวงอาทิตย์ก็จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร และในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม ช่วงเวลา ประมาณ 12:17 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรตั้งฉากกับเหนือสุดของประเทศไทย ที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ท้าแดด ร้อนไม่ร้อน !! 27 เมษานี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากประเทศไทย

ทั้งนี้ การที่ดวงอาทิตย์มาตั้งฉากกับพื้นที่โลกนั้นจะทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงไม่สูงนั้น ก็จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆเรื่อง เช่น ปริมาณของฝน เมฆ รวมถึง อิทธิพลจากมรสุม และความร้อนสะสมในบรรยากาศ ก็จะส่งผลต่ออุณหภูมิ ได้
และเนื่องจากที่ประเทศไทยนั้น อยู่ในพื้นที่เขตร้อน ซึ่งจะมีวันที่ดวงอาทติย์ผ่านใกล้จุดเหนือศรีษะ มากที่สุดปีละ 2 วันด้วยกัน ซึ่งพื้นที่แต่ละจังหวัดของไทยจะเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศรีษะไม่พร้อมกัน ซึ่งในครั้งต่อไปนั้นดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร อีกครั้งในฤดูฝน วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ช่วงเวลาประมาณ เวลาประมาณ 12.24 น

ท้าแดด ร้อนไม่ร้อน !! 27 เมษานี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากประเทศไทย

ภาพ ข่าว : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments