ขนส่งฯ แนะประชาชนใช้บริการ จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ถูกกฎหมาย

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์คลิปวีดีโอขณะที่ตนเองได้ใช้บริการ Grab Bike และได้ถูกวินรถจักรยานยนต์สาธารณะหน้าหอพัก CU i-house จุฬาซอย 9 เข้ามาดึงกุญแจรถ GrabBike ออกมา พร้อมกับบอกว่าห้ามเรียกแอพในที่บริเวณนี้ ทำให้เกิดเป็นกระแสดราม่าไปทั่วโลกออนไลน์ จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมขนส่งทางบกได้ออกมาเปิดเผยเกียวกับกรณีดังกล่าวว่า จะไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตและไม่ขัดต่อการจัดระเบียบของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ลักษณะของ จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งต้องเป็นพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวินรูปแบบใหม่ มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้บริการในเส้นทางหรือท้องที่ที่ได้รับอนุญาตและเรียกเก็บค่าโดยสารต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

“ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และได้รับการให้บริการที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานคุณภาพ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลประวัติ ผู้ขับขี่ทุกคน รถทุกคัน ทำให้ติดตามตัวได้ทันทีในกรณีให้บริการไม่พึงประสงค์หรือกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งในส่วนของการกระทำของผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่แสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสมในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น กรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบกได้ลงพื้นที่ตรวจสอบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะดังกล่าวทันที และได้ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ เพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป”อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าว

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดระเบียบการให้บริการรถ จักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนกฎหมาย นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องสวมเสื้อวิน พร้อมติดบัตรประจำตัวผู้ขับรถ สวมหมวกนิรภัย ปฏิเสธผู้โดยสาร หรือไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ เปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดทุกราย และส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีพร้อมจัดเก็บประวัติการกระทำความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ กรณีพบการกระทำความผิดซ้ำดำเนินมาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ซึ่งหากถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแล้วจะไม่สามารถดำเนินการขอใหม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 3 ปี หากประชาชนพบรถจักรยานยนต์สาธารณะกระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่ปลอดภัย แจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขนส่งฯ แนะประชาชนใช้บริการ จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ถูกกฎหมาย

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments