นายกรัฐมนตรี มอบ ‘คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ’ ประจำปี 2561 ‘รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี’

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ

วันนี้ 22 ธ.ค. 60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ปี2561 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 ม.ค. 60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้มอบ คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า

‘รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี’

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้ฝากคำขวัญดังกล่าวเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

สำหรับการจัดงานวันเด็กในปี 2561 ส่วนกลางจะจัดที่ศธ. ซึ่งจะมีการแถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานการแถลงข่าว

ข้อมูล ภาพ ข่าว :  Twitter  @armupdate

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments