การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 22 – 25 เมษายน 2560 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

            ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.mea.or.th/content/detail/80/2736
“Smart Life Smart City”
     | ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

 

กฟน. งดจ่ายไฟ

       MEA Call Center โทร 1130

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments