การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ห่วงใยประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน แนะนำควรตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยก่อนออกเดินทาง ระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าเมื่อเล่นน้ำและตัวเปียก

                   นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กฟน. มีความห่วงใยประชาชนในการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ ก่อนออกนอกบ้านควรดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ปิดสวิตซ์ไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่ใช้งาน ควรตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณต้นไม้รกทึบควรตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้พาดเกี่ยวสายไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับและเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้

                  นอกจากนี้ ควรเล่นน้ำอย่างรู้คุณค่า และคำนึง ถึงความปลอดภัยระมัดระวังไม่ควรสาดน้ำไปถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟที่ชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและได้รับอันตรายจากถูกไฟดูดได้ โดยเฉพาะในขณะร่างกายเปียกชื้นไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า การกดกริ่งไฟฟ้า การเสียบปลั๊กไฟ การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้ายโฆษณา อุปกรณ์ที่ใช้สร้างความบันเทิงต่างๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้ารั่วทำให้เกิดไฟดูด การจัดงานกิจกรรม เช่น ปาร์ตี้โฟม อุโมงค์น้ำ ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วออกแบบและควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้า หากพื้นที่ใดมีการจัดกิจกรรมแห่ขบวน ต้องระวังเกี่ยวสายสื่อสารและสายไฟฟ้าที่พาดผ่านเส้นทาง ตลอดจนควรหลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาในระหว่างการเดินทาง เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถชนเสาไฟฟ้า เพราะไม่เพียงแค่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น หากแต่ยังอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในบริเวณกว้างได้

               อย่างไรก็ตาม หากพบเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application หรือติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง  MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้านครหลวง

 

ภาพ ข่าว : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments