ในวันนี้ 30 พฤาภาคม 60 อธิบดีกรมชลประทาน นายสัญชัย เกตุวรชัย ได้เปิดเผยว่า สภานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เหลือเพียง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย ที่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ลุ่มต่ำการเกษตร ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมนั้นลดลง จากเดิมประมาณ 14,000 ไร่ คงเหลือประมาณ 5,000 ไร่ และยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ซึ่งขณะที่สถานการณ์ น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 677 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง และสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก ทั้งนี้ได้เตรียมพร้อม ในการรับมือ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแล้ว

โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ได้ระบุเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมสถานที่รองรับน้ำทั้งแก้มลิง ขุด บ่อ สระ ไว้รองรับน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เมื่อมีฝนตกลงมา ขณะที่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่บริเวณรอบกรุงเทพฯ ประสานกับกทม. พร่องน้ำหรือระบายน้ำ เช่น เขตดอนเมือง และ บริเวณ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

สนับสนุนภาพ ข่าว : thaipbs

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments