หลังจากที่เฟซบุ๊กเปิดตัว Facebook Live ในรูปแบบวิดีโอ จนเป็นที่นิยมของเหล่าบรรดามนุษย์โซเชียลให้ใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น แต่ทว่ายังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่มีข้อจำกัดเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ล่าสุดทางเฟซบุ๊กได้พัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ เตรียมเปิดตัว Facebook Live Audio ถ่ายทอดสัญญาณเสียงเพียงอย่างเดียว โดยทางเฟซบุ๊กต้องการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฟังเพียงอย่างเดียว โดยที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้ใช้ Facebook Live โดยไม่มีภาพหรือใช้ภาพนิ่งประกอบ นอกจากนี้ยังมีคนอีกกลุ่มที่อาจมีสัญญาณเน็ตไม่เร็วพอสำหรับวิดีโอ ซึ่งการถ่ายทอดเสียงจะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนี้ได้

โดยทางเฟซบุ๊ก จะเปิดบริการ Live Audio กับพาร์ทเนอร์บางราย เช่น BBC World, สำนักพิมพ์ Harper Collinsม รายการวิทยุ LBC จากนั้นจะเปิดบริการให้คนทั่วไปถ่ายทอดเสียงในปีหน้านั่นเอง

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments