พรบ.อิสลาม

แฟนเพจเฟซบุ๊ก “รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ได้มีการออกมาโพสต์ภาพ พรบ.อิสลาม ม.14 ที่เป็นข้อความชวนให้อิสลามและพุทธแตกแยกกันพร้อมกับมีการกากบาทรูปภาพนั้นพร้อมกับอธิบายว่า “ความจริงคือ พระราชบัญญัติอิสลาม พ.ศ. 2540 มีแค่ฉบับเดียวและมาตรา 14 ระบุไว้ว่า

“มัสยิดที่เป็นนิติบุคคลอาจเลิกได้โดยการจดทะเบียน เลิกมัสยิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ บรรดาทรัพย์สินของมัสยิดที่เลิกตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปยังมัสยิด ที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ใกล้ที่สุด ถ้าไม่อาจทำได้ให้โอนไปยังมัสยิดที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ ในลำดับถัดไป เว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ และผู้อุทิศให้ได้แสดง เจตนาไว้เป็นอย่างอื่น”

พรบ.อิสลาม

มิใช่คำของพระมหาญาอะไรนั้น ภาพดังข่าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการแตกแยกระหว่างพุทธกับอิสลาม และต้องการเอาพุทธศาสนาไปโยงกับการเมือง โดยมีกลุ่มคนบ้างกลุ่มที่หากินกับพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุเรียกร้องให้เอาพุทธศาสนาบัญญัติลงในรัฐธรรมนูญ เพื่อหวังผลประโยชน์นั้นเอง
เมื่อเข้าไปตรวจสอบเพจพระมหาญาครู ปรากฏว่าเพจดังกล่าวได้ลบภาพข้อความดังกล่าว ออกจากเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเพจบุ๊คเป็น “อัครมหาญาครู”

พรบ.อิสลาม

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments