โซเชียลวิจารณ์ยับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประชุมระดับประเทศใส่สีธงชาติผิด

บนโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับกรณี การประชุมโครงการพัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งในงานก็มีการติด ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ โดยมีการติดธงชาติไทย และ ธงชาติกัมพูชาเอาไว้ แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีแล้วถ้าไม่เรียงสีของธงชาติไทยผิด โดยเรียงเป็น น้ำเงิน ขาว แดง ซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็น แดง ขาว น้ำเงิน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวถูกยกมาเป็นหัวข้อให้วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างในสังคมออนไลน์ โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กส่วนใหญ่กล่าวตำหนิการทำงานของหน่วยงานราชการที่ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมีการประชุม และยังเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่จำสีของธงชาติตัวเองไม่ได้ ทั้งที่อยู่กันหลายคนแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติของสีธงชาติเลย ดังนั้นจึงอยากให้มีการตรวจสอบถึงต้นตอสาเหตุเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน

โซเชียลวิจารณ์ยับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประชุมระดับประเทศใส่สีธงชาติผิด

อย่างไรก็ตาม มีบางส่วนเห็นว่า อาจจะเป็นภาพตัดต่อก็ได้เพราะคงไม่มีใครที่จะจำสีธงชาติตัวเองผิดไป

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments