นายกสมาคมฟุตบอลคนที่17

เสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอล แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้รับคะแนนเสียง จากสมาชิกมากที่สุด 62 คะแนน ถือเป็นชัยชนะที่ขาดลอย ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่ 17 เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นจะดำรงตำแหน่ง 4 ปี

หลังจากนี้ คณะกรรมการกลาง จะส่งผลการเลือกตั้ง ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. และ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า รับรองผล ซึ่งภายใน 30 วัน หากมีสโมสรสมาชิก ที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง ครั้งนี้ สามารถ ยื่นเรื่องให้ กกท.เป็นผู้พิจารณา ได้

สำหรับผลคะแนนเลือกตั้งอุปนายกสมาคมทีมงาน พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง  62 คะแนน นายวิทยา เลาหะกุล 65 คะแนน พลเอก อดุลย์เดช อินทะพงษ์ 64 คะแนน นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ 63 คะแนน นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 63 คะแนน นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ 62 คะแนน ทีมงานนาย ธวัชชัย สัจจกุล นายกล้านรงค์ จันทิก 3 คะแนนนายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์ 1 คะแนน ทีมงานดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน พล.ท.จิรศักดิ์ บุตรเนียร 4 คะแนน ดร.ภิญโญ นิโรจน์ 3 คะแนน ดร.องอาจ ก่อสินค้า 3 คะแนน ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร 3 คะแนน นายธเนศ เครือรัตน์ 1 คะแนน

นายกสมาคมฟุตบอลคนที่17

ทั้งนี้ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ถือเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คนที่ 17 ต่อจาก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (2459-2462) , หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ (พ.ศ. 2462-2465) , พระยานเรนทรราชา (2465-2468) , พระยาอนิรุทธเทวา (2468-2471) , พระเจริญวิศวกรรม (2471-2474)

พระยาวิเศษศุภวัตร (2474-2477) , หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร (2477-2481) , พลเรือตรี หลวงเจียรกลการ (2496-2498) , พลตรี เผชิญ นิมิบุตร (2498-2499) , พลเอก จำเป็น จารุเสถียร (2503-2504) , พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ ยมนาค (2504-2515)

ประชุม รัตนเพียร (2518-2519) , พันเอก อนุ รมยานนท์ (2517-2518) – (2520-2530) , พลตำรวจโท ชลอ เกิดเทศ (2530-2538) , วิจิตร เกตุแก้ว (2538-2551) และ วรวีร์ มะกูดี (2551-2558)

นอกจากนี้ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ยังเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งมียศเป็นนายตำรวจ ในรอบ 28 ปี และคนที่ 3 ต่อจาก พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ ยมนาค (2504-2515) และ พลตำรวจโท ชลอ เกิดเทศ

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments